Veel ICT-vacatures blijven moeilijk vervulbaar

Meer dan de helft van nieuwe ICT-vacatures moeilijk vervulbaar.

Veel ICT-vacatures die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan, zijn moeilijk vervulbaar. Dat meldt het UWV op basis van een enquête onder bijna 2.800 bedrijfsvestigingen in Nederland. Bij meer dan de helft van de ICT-bedrijven waar sinds maart 2020 nieuwe vacature zijn ontstaan, sprake van moeilijk vervulbare vacatures.

Gemiddeld gezien is een derde van alle ontstane vacatures in de coronacrisis moeilijk vervulbaar, wat volgens het UWV vergelijkbaar is met 2017. Ook in de ICT-sector zitten relatief veel vacatures die moeilijk vervulbaar waren. Van alle moeilijk vervulbare vacatures is 9% een ICT-beroep, waarmee de sector op de zesde plek in de top tien terecht komt. En ook in verhouding met het aantal mensen die werkzaam zijn in de ICT-sector is dit aandeel volgens het UWV hoog. 5% van alle werkenden werkt in een ICT-beroep.

De belangrijkste reden dat vacatures moeilijk vervulbaar zijn, is volgens werkgevers een gebrek aan sollicitanten. 52% van de werkgevers die een moeilijk vervulbare vacature hebben – ongeacht de sector – noemt dit als oorzaak. Bij 26% van de vacatures ontbreekt de benodigde vakkennis en bij 1 op de 5 vacatures zijn er niet genoeg sollicitanten met de benodigde werkervaring.
15.000 vacatures

Een nieuw dashboard van het UWV laat zien dat de vraag naar ICT’ers ook tijdens de coronacrisis hoog is gebleven, ook al is er wel sprake geweest van een lichte daling. In het vierde kwartaal van 2019 stonden er naar schatting 18.250 ICT-vacatures open. In het tweede kwartaal van 2020, toen de coronacrisis inmiddels was begonnen, waren dat er nog 13.550. Aan het einde van 2020 steeg dat aantal echter weer naar ruim 15.000. De spanning op de IT-arbeidsmarkt blijft dan ook ‘zeer krap’, aldus het UWV.

De grootste vraag naar ICT’ers zit volgens het UWV in Groot Amsterdam, waar ruim 2.500 vacatures openstaan. Midden-Utrecht staat met iets meer dan 2.000 openstaande vacatures op de tweede plek, gevolgd door Rijnmond met ruim 1.100 vacatures. In Drenthe is de vraag het kleinste, met slechts 75 openstaande vacatures.

De vraag naar ICT’ers blijft naar verwachting ook in 2021 groot en komt bovendien in allerlei sectoren voor. Werkgevers binnen de ICT-sector zelf denken vooral moeite te hebben met het vinden van ontwikkelaars, consultants, IT-engineers en data scientists. Maar ook binnen als branches Industrie, Groothandel en Financiële dienstverlening verwachten ze dat ICT’ers in 2021 lastig te vinden blijven.

 

Wil jij je ICT-vacatures wel invullen, ook in 2021?
Job Promo is je partner. Wij lanceren niet alleen een gerichte campagne voor je vacatures maar zorgen ook voor sollicitaties. Met onze slimme oplossingen in vindbaarheid, verspreiding en job advertising hebben we alles in huis om jouw recruitmentproces sneller én leuker te maken. Daarom Job Promo. Dé recruitment marketing specialist.

#IT-arbeidsmarkt #vacatures #schaarste #UWV

Bron: AG Connect