Nederlandse arbeidsmarkt presteert goed

OESO: ‘Nederlandse arbeidsmarkt presteert goed’

De Nederlandse arbeidsmarkt presteert goed, met name op het gebied van de hoeveelheid en de kwaliteit van banen. Dat blijkt uit een rapport van de OESO, de organisatie waarin 35 voornamelijk rijkere landen sociaal en economisch samenwerken.

Zo is in Nederland de werkloosheid laag, hebben werknemers gemiddeld hoge lonen en ervaren ze minder werkdruk in vergelijking met andere OESO-landen. Ook is er sprake van minder onzekerheid op de arbeidsmarkt.

Maar Nederland scoort niet op alle fronten goed. De inkomenskloof tussen mannen en vrouwen is groot, wat volgens de OESO grotendeels komt doordat vrouwen vaker parttime werken. Verder zou meer gedaan kunnen worden om achtergestelde groepen aan het werk te krijgen.

Het rapport is gemaakt op aanvraag van de Commissie Regulering van werk, die is ingesteld door minister Koolmees. Die doet onderzoek naar de regelgeving van de arbeidsmarkt nu en in de toekomst. “We scoren goed op de internationale lijstjes. Daar moeten we zuinig op zijn en het ook voor de toekomst veiligstellen,” aldus voorzitter Hans Borstlap.

Flexibele contracten en zelfstandigen

De OESO uit ook zorgen over het aantal flexibele contracten en zelfstandigen in Nederland. Een op de vijf werknemers heeft een tijdelijke contract, twee keer meer dan het gemiddelde. Ook is het aantal zzp’ers en nul-urencontracten hoog.

Uit eerder onderzoek blijkt dat meer flexibele contracten en zelfstandigen leiden tot grotere ongelijkheid, minder sociale bescherming en een lagere kwaliteit van banen in het algemeen. De OESO pleit er dan ook voor om te zorgen dat de arbeidsmarkt niet verder versplintert.

Flexibele contracten en zelfstandigen brengen ook voordelen mee. “Het ondernemerschap is mooi en flexibele arbeidskrachten heb je nodig, maar het wordt teveel. Op de lange termijn is dat zorgelijk”, zegt Borstlap.

Met name door wetgeving en belastingvoordelen in Nederland zijn flexibele contracten en zelfstandigen in opkomst. Zo is het voor zelfstandigen niet verplicht een pensioen op te bouwen, bij vaste contracten zijn ontslagpremies en eventuele ziektekosten hoog. Ook is het in Nederland relatief makkelijk om werknemers met tijdelijke contracten aan te nemen.

Nieuwe regels voor werk

“Dit zijn zorgpunten als we niks doen. Dan krijgen we mensen die weinig bescherming hebben, slecht opgeleid zijn en lang werkloos kunnen worden”, volgens Borstlap. Het is daarom de bedoeling dat de Commissie Regulering van werk met concrete voorstellen komt om onder andere deze punten aan te pakken. De sociale zekerheid, het arbeidsrecht en belastingen zullen allemaal meegenomen worden.

Vandaag is een tussenrapport verschenen en kan iedereen op de website van de commissie inhoudelijk reageren. “We willen dat er een brede discussie op gang komt over de grote vragen rond werk. Daar maken we gebruik van in ons rapport.”

Bron: nos.nl