Werkloosheid daalt niet meer

De werkloosheid blijft steken. Al zes maanden op rij daalt het aantal werklozen niet verder. Het CBS meldt dat er in augustus 353.000 geregistreerde werklozen waren, wat neerkomt op 3,9 procent van de beroepsbevolking. Dat is net zoveel als in begin 2009.

De werkloosheid daalt sinds februari 2014. Toen was de werkloosheid op z’n hoogst met bijna 700.000 werklozen, wat neerkomt op 7,9 procent van de beroepsbevolking. Door de aantrekkende economisch groei daalt het aantal werklozen in rap tempo. In tal van sectoren is er zelfs een schreeuwend tekort aan personeel.

Werkloosheid 2003-2018

Match

Het gelijkblijvende werkloosheidspercentage wijst erop dat in die groep van 353.000 mensen niet altijd meer de gezochte en juiste match zit. De uitstroom van werklozen is vrijwel even groot als de instroom van nieuwe werklozen, de mensen die hun baan verliezen of zich inschrijven als werkzoekend.

Toch is er wel steeds meer werk. Het aantal mensen tussen de 15 en 75 jaar met betaald werk neemt met gemiddeld 20.000 per maand toe. In augustus telde het CBS 8,8 miljoen werkenden.

Krapte

Aan de andere kant neemt de krapte op de arbeidsmarkt, meer vraag naar geschikt personeel dan mensen die willen en kunnen, nog steeds toe. Volgens het UWV is er in Nederland geen enkele regio meer waar de arbeidsmarkt ruim is. Twee jaar geleden was dat in de helft van Nederland nog wel het geval.

Krapte arbeidsmarkt

Naast de krapte in de techniek en ict is er in steeds meer richtingen schaarste. Vooral vakmensen worden gezocht, zoals hoveniers, glazenwassers, vrachtwagenchauffeurs, verzorgenden en restaurantkoks. In de techniek is er op alle niveaus een tekort aan personeel.

Daarnaast zijn er nog bijna 3,8 miljoen mensen die om uiteenlopende redenen niet werken of meer werk zouden willen. Die tellen niet mee met de officiële werkloosheidscijfers.

Het aantal WW-uitkeringen is licht gedaald en bedraagt nu 278.000.

Bron: Nos.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie