video selectie

Video-selectie is het selecteren van kandidaten met behulp van door de kandidaat verstrekte video(‘s). Door deze video’s krijgt de recruiter/manager meer informatie, een beter beeld en een eerste indruk van de kandidaat die zich aan dient.

Video-selectie is een a-synchrone manier van interviewen. De recruiter bedenkt vooraf welke vragen de kandidaten moeten beantwoorden en de kandidaat wordt in de gelegenheid gesteld om op een voor hem geschikt moment te reageren.

Bekijk hier de voordelen die video-selectie biedt!

ViewMe

Job Promo gebruikt ViewMe als video-selectie-tool. ViewMe stelt je in staat om volledig geautomatiseerd kandidaten te selecteren met behulp van video, aan de hand van 3 vragen. Het video-interview begint met een introductie waarin het bedrijf, de recruiter en de vacature nog even kort aan bod kunnen komen.

Kandidaten worden (handmatig of automatisch) uitgenodigd en kunnen de link naar ViewMe op ieder gewenst apparaat met een internetverbinding gebruiken. In hun eigen webbased omgeving krijgen ze een instructie en kunnen ze de vacature nog even nalezen. Voor de kandidaten die er technisch niet helemaal uitkomen, verleent ViewMe het support.

Ook is zowel het direct opnemen van antwoorden als het uploaden van video’s vanaf een andere locatie of extern apparaat (videocamera oid) mogelijk. De maximale opnametijd is door de recruiter (per vraag) vooraf in te stellen.

Kandidaten krijgen standaard een week de tijd om te reageren. In die week worden ze, als ze nog niet hebben gereageerd, maximaal 2x geautomatiseerd herinnerd om deel te nemen.

Kandidaat

In ons dagelijks leven raken we meer en meer gewend aan het gebruik van video als communicatiemiddel. De ervaring leert ons dat kandidaten makkelijk deelnemen aan een video-interview. De bereidheid zit niet vast aan leeftijd of opleidingsniveau maar aan hun motivatie. Als een kandidaat echt voor die baan gaat, doen ze mee. Solliciteren ze uit gemak of voor de ontvangstbevestiging, is de kans groot dat ze afhaken.

Video-selecteren wordt steeds meer ingezet om naast meer informatie te vergaren óók de motivatie te checken. Kijk hier voor meer informatie over hoe je video-selectie kunt inpassen in jouw proces.

Om zoveel mogelijk kandidaten mee te laten doen, kan een kandidaat het gegeven antwoord altijd bekijken en de kandidaat mag zoveel pogingen doen tot dat hij/zij geheel tevreden is. Daarnaast biedt ViewMe de mogelijkheid om nog een getypte, persoonlijke boodschap toe te voegen. Nadat een kandidaat op ‘versturen’ heeft gedrukt, kan er niets meer gewijzigd worden en ontvangt de recruiter een melding in de mailbox dat de kandidaat zijn deelname heeft voltooid.

Als een kandidaat onvoldoende tijd heeft om de video-sollicitatie te voltooien, kan hij/zij op een later tijdstip het interview afmaken en versturen. Eerder ingesproken antwoorden blijven bewaard.

ViewMe is volledig in jouw huisstijl op te maken want de kandidaat-ervaring is gericht op solliciteren bij jouw organisatie. Ga voor voorbeelden naar Branding.