‘Tweedeling op de arbeidsmarkt tot alarmerend hoogtepunt gekomen’

Sinds eind vorig jaar doet een onafhankelijke commissie van experts in opdracht van het kabinet onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt en de regulering van werk. De zogenoemde commissie-Borstlap presenteerde donderdag zijn tussenrapportage, in november volgt het advies.

NU.nl spreekt met de Rotterdamse hoogleraar arbeidsrecht Ruben Houweling, die als expert samen met advocaat Max Keulaerds door de commissie is gehoord. Houweling maakt deel uit van een groep experts die tegelijkertijd met de tussenrapportage het Wetboek voor Werk uitbrengt, met daarin een aantal verbeteringen voor de arbeidsmarkt.

Voorgestelde kernwijzigingen in het Wetboek voor Werk 2025

 • Verruiming werknemersbegrip naar ‘werker’
 • Leven lang ontwikkelen als kernwaarde
 • Zes weken inkomen tijdens ziekte door werkverschaffer
 • Inkomensbescherming tijdens ziekte na zes weken voor alle werkers
 • Een redelijke grond voor elke beëindiging
 • Repressieve toetsing van deze grond
 • Laagdrempelige arbeidsrechter
 • Verval transitievergoeding
 • Verhoogde WW
 • Versterking loopbaanbeleid
 • Pensioen inclusief zelfstandigenregeling
 • Gelijke fiscale behandeling van alle werkers

Waarom vinden jullie en Borstlap het zo belangrijk dat er een fundamentele herziening van het Arbeidsrecht moet komen?

Houweling: “De huidige tweedeling op de arbeidsmarkt van mensen met veel bescherming en mensen in flexcontracten, en ook de groeiende groep ‘werkende armen’, is tot een alarmerend hoogtepunt gekomen. We maken ons ernstige zorgen wat het effect is van de grote groep kwetsbare werkers bij een volgende recessie.”

“Dit zeggen niet alleen wij en de commissie Borstlap, dit volgt uit allerlei gezaghebbende rapporten (zoals het OESO, red.). Je moet het dak dan ook repareren als het droog is. En volgens mij schijnt het zonnetje momenteel.”

Afgelopen donderdag presenteerde de commissie-Borstlap een tussenrapportage en komen jullie met een Wetboek van Werk. Hoe zit dat?

“Met de invoering van de nieuwe ontslagwet in 2015 bleef fundamentele herziening en modernisering van het arbeidsrecht uit. Daarom pleiten de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) voor een staatscommissie. Die zou een toekomstbestendige regulering van de arbeidsmarkt moeten realiseren. De verwachting was dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze suggestie waarschijnlijk niet zou volgen. Om die reden is toen een eigen expertgroep ingesteld bestaande uit wetenschappers en deskundigen.”

“Doelstelling van deze expertgroep was proactief aan de tekentafel plaats te nemen. In de zomer van 2018 werd de Commissie Regulering van werk, de commissie-Borstlap, ingesteld. Dat was voor de expertgroep geen reden het werk neer te leggen. De expertgroep ging verder, wat in het Wetboek van Werk heeft geresulteerd. Bij toeval maken twee leden van de expertgroep ook deel uit van de commissie-Borstlap. Daardoor vindt er een nuttige kruisbestuiving plaats.”

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor een nieuw Wetboek van Werk?

“Uitgangspunt is de waarde van werk in brede zin: voor individu, arbeidsorganisatie, economie en maatschappij. Daarbij hoort een gelijke rechtsbescherming, inspraak en ondersteuning voor en gelijke fiscale behandeling van allen die werken ten behoeve van een ander in diens beroep of bedrijf, ongeacht type werkcontract.”

“De commissie-Borstlap neemt dezelfde uitgangspositie in, maar dan van uit de gedachte dat voor alle werkenden een gelijk ‘fundament’ aan rechten is. Bijvoorbeeld bescherming bij arbeidsongeschiktheid voor iedereen, maar verschillende bescherming per categorie werkers bovenop dit fundament.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?

“Voor werknemers geldt dat wanneer je lang met elkaar samenwerkt er een langere opzegtermijn geldt bij beëindiging van het contract. Maar waarom zou die regel niet gelden voor een zzp’er die al jaren als freelance journalist voor een krant werkt? Of een aannemer die goed moet zorgen voor de veiligheid van zijn eigen werknemers? Heeft hij niet diezelfde verantwoordelijkheid voor ingeleend personeel of ingeleende zzp’ers? Kortom, we stellen de bescherming centraal en niet het type contract.”

Dus meer bescherming voor werkers?

“Ja, dat klopt.”

En werkverschaffers dan?

“Een tweede uitgangspunt dat wij hanteren, is een herverdeling van risico’s en verantwoordelijkheden, die passen bij een moderne arbeidsmarkt. Sinds de arbeidswet uit 1907 zijn er heel veel collectieve risico’s – denk aan arbeidsongeschiktheid en werkloosheid – in de individuele arbeidsovereenkomst gestopt. Dit maakt de arbeidsovereenkomst – vooral voor kleine werkgevers – zwaar beladen. Onze stelling is: haal de sociale zekerheid uit de individuele arbeidsrelatie en beleg het op collectief niveau.”

Dus ook zzp’ers vallen onder de bescherming?

“Het is toch gek dat we ons wel collectief verzekeren tegen inkomensbehoefte bij ouderdom, dat noemen we dan de AOW, maar dat we voor een onvoorspelbaar risico als arbeidsongeschiktheid geen algemene verzekering hebben. Dit was vroeger overigens anders, toen hadden we de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Wellicht hebben we die iets te vroeg afgeschaft en zou dat een mooie oplossing zijn voor nu.”

Maar dus ook het ontslagrecht anders?

Ja, want we stellen voor dat voor alle werkers een redelijke grond voor beëindiging komt te gelden. Dat is dus een verbreding van bescherming ten opzichte van nu. Ook stellen we voor dat de transitievergoeding (ontslagvergoeding, red.) komt te vervallen. Dat is dus een lastenverlaging voor werkverschaffers. Daar staat tegenover dat er voor de werker een verhoogde WW-uitkering komt gedurende de eerste zes maanden van werkloosheid.”

Zowel de commissie-Borstlap als het Wetboek van Werk neemt een leven lang ontwikkelen als uitgangspunt. Waarom?

“We mogen allemaal langere werken. De baan voor het leven sterft steeds meer uit. Wil je op de arbeidsmarkt meedoen en meekomen, dan zul je constant moeten blijven mee-ontwikkelen. Daar is scholing voor nodig, maar vooral ook tijd en middelen.”

“We gebruiken ook wel de term ‘marathonwerker’. Iemand die een marathon loopt, rent anders dan een sprinter. Iemand die veertig tot vijftig jaar mag werken, moet temporiseren en anders trainen dan een kortecarrièresprinter. Overigens vereist dit vooral ook aanpassing van ons huidige onderwijsbestel.”

Wanneer is het klaar?

“Borstlap heeft afgelopen donderdag de uitgangspunten gepresenteerd en zal dit najaar tot verdere uitwerking komen. Daar verwacht ik veel van. Ons wetboek heeft als horizon 2025.”

Bron: Nu.nl

Akelige sollicitatie van een 22-jarige die viral ging

De bizarre sollicitatie van een 22-jarige werd internationaal nieuws.

Vorige week twitterde Olivia Bland over het “twee uur durende gesprek waarin CEO Craig Dean gehakt van me maakte en mij een prutser noemde”.

Volgens de BBC had de topman van het bedrijf Web Applications UK de sollicitant neerbuigend behandeld om haar muzieksmaak, het huwelijk van haar ouders en haar zithouding tijdens het gesprek.

Ondanks alle kritiek kreeg Bland een baan als assistent communicatie bij het bedrijf Web Applications UK aangeboden. Maar ze bedankte en postte haar afwijzing op Twitter. Die tweet ging viral.

Daarop postte topman Dean een excuus op Twitter waarin hij zei dat het “nooit mijn intentie is geweest iemand pijn te doen”, meldde de BBC (Deans tweets zijn privé).

Zijn bedrijf meldde in een verklaring dat het bestuur, onafhankelijk van Dean, onderzoek heeft gedaan naar het incident. De conclusie was dat er geen sprake is geweest van pesten of intimidatie. Verschillende media, waaronder de BBC, noemen de ervaring van Bland de zoveelste in een reeks van verhalen over bedrijven die er een moeizame en ongemakkelijke sollicitatieprocedure op na houden.

Een intimiderend gesprek is niet echt een menselijke manier om iemand aan te nemen. Sterker, dat een kandidaat standhoudt tijdens het gesprek, wil niet per se zeggen dat hij of zij goed presteert als werknemer.

Te veel druk tijdens sollicitatie

“Stress-sollicitaties zijn dom en worden gebruikt door pestkoppen en losers”, schreef Liz Ryan, oprichter en CEO van Human Workplace, in haar column voor Forbes. Zelfs iemand die zo’n stress-sollicitatie met vlag en wimpel doorstaat, is niet per se de ideale werknemer. Terwijl iemand die gebukt gaat onder de stress tijdens het sollicitatiegesprek, juist uitstekend kan presteren.

Techgiganten als Google waren ooit berucht om de sollicitatievragen die ze potentiële werknemers stelden, schreef Business Insider eerder. Een voorbeeld: Hoeveel knipbeurten telt Amerika jaarlijks? Het doel hiervan is niet dat de kandidaat het juiste antwoord geeft, maar om te zien hoe deze persoon denkt en hoe hij of zij reageert op een onverwachte vraag.

Maar in de praktijk werkt dit niet, schreef Laszlo Bock, de voormalige HR-directeur van Google in zijn boek Work Rules! uit 2015. In plaats daarvan raadt Bock aan wat experts ‘structured interviews’ noemen.

Volgens Bock maakt Google gebruik van een interne tool genaamd qDroid. Deze stelt een aantal standaardvragen samen voor verschillende functies. Vragen over gedrag richten zich op het verleden, terwijl vragen over bepaalde situaties gaan over scenario’s die zich in de toekomst kunnen voltrekken.

Ook psycholoog Daniel Kahnemann vindt ‘structured interviews’ de beste manier om te voorspellen hoe iemand gaat presteren tijdens zijn werk. Hierbij noemde hij specifiek Google.

De Nobelprijswinnaar ontwierp 60 jaar geleden een ‘structured interview’ voor het Israëlische leger, waarmee jonge mannen op zes criteria worden beoordeeld. Pas daarna was het aan de interviewers om hun intuïtie te gebruiken en zich een voorstelling te maken van wat voor soldaat de mannen zouden zijn. Dit systeem wordt nog steeds gebruikt.

Hoewel moeilijk te achterhalen valt wat er precies is gebeurd tijdens het sollicitatiegesprek van Bland, is het goed mogelijk dat leidinggevenden in soortgelijke situaties aan machtsvertoon doen. “Veel interviewers maken de fout dat ze slimmer willen overkomen dan de kandidaat”, zei Justin Angsuwat, baas van HR-bedrijf Thumbtack en voormalig hoofd van een HR-afdeling van Google, tegen Business Insider.

“Dit soort interviewers denkt: ik kan lastige vragen bedenken waar de kandidaat over struikelt”, zei Angsuwat. “Dat is gevaarlijk, want het leidt waarschijnlijk tot een nutteloos resultaat. Je weet bijvoorbeeld wie het meest bang is in plaats van wie het meest competent is.” Terwijl het doel van een sollicitatiegesprek is om de juiste persoon te vinden voor de baan.

Welke techniek een iemand ook gebruikt, uiteindelijk wil je weten of iemand in een functie past. Bangmakerij, verwarring of intimidatie zijn waarschijnlijk niet de manieren om dat voor elkaar te krijgen.

Bron: Business Insider

Zorg verlaten of hoger salaris is ook niet zaligmakend

Je baan als verpleegkundige leuk blijven vinden ondanks de werkdruk door personeelstekort: het is een verantwoordelijkheid van werkgevers, maar óók van werknemers. Dat schrijft adviesbureau Berenschot in haar whitepaper over de uitstroom van zorgmedewerkers.

‘Overstappen naar een andere werkgever is lang niet altijd de oplossing: in andere sectoren is eveneens sprake van krapte en werkdruk. Ook een hoger salaris is lang niet altijd zaligmakend, zeker niet op de lange termijn. Leuk werk krijg je door ook zelf te investeren in de werksfeer en de eigen ontwikkeling’, staat in het rapport te lezen. Een slechte werksfeer in het team en een gebrek aan beroepstrots onder collega’s is volgens Berenschot één van de redenen waardoor zorgmedewerkers het plezier in hun werk verliezen. Naast welbekende oorzaken als de toegenomen werkdruk, het personeelstekort, te weinig erkenning van de leidinggevenden en teveel administratieve taken. Volgens Berenschot komt ontevredenheid over het salaris meestal pas als werknemers hun werkplezier verliezen.

Bespreekbaar maken

Berenschot geeft werkgevers het advies om meer aandacht te geven aan bovengenoemde redenen voor uitstroom, maar benadrukt ook de verantwoordelijkheid die zorgverleners hier zelf in hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld zelf pro-actief hun behoefte aan meer scholing, meer flexibiliteit en zelfstandigheid bespreekbaar maken met leidinggevenden. Berenschot spreekt van ‘meer eigenaarschap’. Volgens het adviesbureau is het vervolgens aan de werkgevers om ruimte te bieden aan individuele wensen en ambities. ‘Leidinggevenden staan aan de basis voor het creëren van een cultuur waarin het gesprek aangaan over iemands loopbaan heel normaal is’, aldus de adviseurs. ‘Het is zaak om medewerkers ook zelf te laten nadenken over hun toekomst, om tijdig een eventuele mismatch te signaleren.’

Uitstroom

Berenschot vraagt met haar whitepaper ‘Uitstroom zorgmedewerkers, sluit de achterdeur’ aandacht voor de uitstroom van zorgverleners. Volgens het adviesbureau ligt de nadruk in alle plannen teveel op de instroom. Ze geeft in het rapport concrete tips voor bestuurders, managers en leidinggevenden. De whitepaper is geschreven naar aanleiding van het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ van het Ministerie van VWS.

Bron: Nursing.nl

Politie Leeuwarden waarschuwt voor vacaturefraude

De politie heeft bijna twintig Friese klachten gekregen over het bedrijf CBM-Services en waarschuwt werkzoekenden hier niet mee in zee te gaan.

Volgens de politie benadert CBM werkzoekenden met vacatures in Leeuwarden, waarbij het bedrijf mooie verdiensten belooft. TIjdens een sollicitatiegesprek zouden persoons- en bankgegevens worden opgevraagd, zonder dat er salaris wordt overgemaakt.

De politie heeft over het bedrijf tenminste vijftien meldingen gekregen uit Leeuwarden en drie uit de omgeving Dokkum. Eén persoon heeft aangifte gedaan omdat CBM na gedane arbeid geen salaris betaalde.

Of CBM echt bestaat, is maar zeer de vraag. De onderneming is telefonisch niet bereikbaar. Op vragen via de mail wordt maandagmiddag niet gereageerd. Bij de Kamer van Koophandel is het bedrijf niet bekend en het vestigingsadres op de website lijkt fictief.

Verzonnen medewerkers

Ook opmerkelijk: de mensen op de website van CMB die zeggen het ‘team’ te zijn van het bedrijf. De namen bij hun foto’s lijken verzonnen. Op een – verouderde? – website van CBM die online nog vindbaar is zijn precies dezelfde portretjes te zien, maar met andere namen.

Hoe schimmig ook, CBM heeft wel nieuwe vacatures in de aanbieding voor ,,onze nieuwe vestiging in Leeuwarden.” Daar zou ruimte zijn voor twee hr-professionals en ,,meerdere backoffice medewerkers”. Juist vanwege deze ‘vacatures’ komen er nu Friese klachten binnen, aldus de politie.

Op Facebook zeggen mensen dat ze de vacature hebben gekregen via een sms’je dat van het UWV of de gemeente lijkt te komen. Volgens de Fraudehelpdesk is dat niet het geval. ,,Dit soort berichten wordt door zo’n bedrijfje zelf verstuurd en vals ondertekend”, zegt een medewerker van de fraude-vraagbaak.

De afzender van zo’n sms-je terugbellen heeft weinig zin, zegt ze. ,,Dat leidt nergens toe, die nummers hebben de fraudeurs ook weer ergens vandaan.”

‘Geldezels’

De Fraudehelpdesk waarschuwde twee weken terug zelf ook al voor CBM-Services. Wie in de val trapt, loopt volgens de organisatie de kans het slachtoffer te worden van witwaspraktijken.

Daarvoor hebben criminelen de bankrekeningen van ‘geldezels’ nodig. En werkzoekenden die hun naam en rekeningnummer hebben afgestaan, worden daarvoor misbruikt. Volgens de helpdesk wordt werklozen ook gevraagd om als bijverdienste geldbedragen over te maken naar buitenlandse bankrekeningen.

Bron: Leeuwarder Courant

Employer branding: sterk werkgeversmerk cruciaal

Met de oververhitte arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker om als werkgever zo aantrekkelijk mogelijk over te komen. Hoe verover je de harten van de talenten van nu? Employer branding is cruciaal. Over Now, How en Wow!

Met het aantrekken van de economie is ook de arbeidsmarkt, zeker kwalitatief, oververhit aan het raken. Ziekenhuisbedden staan leeg, bouwprojecten worden uitgesteld en voor overheidsloketten ontstaan rijen ongeduldige burgers en bedrijven. De strijd om talent is losgebarsten. En we redden het niet meer om enkel met jobposts op vacaturesites de juiste mensen aan te trekken. Het talent dat we zoeken is aan de slag (bij de concurrent), wordt bevochten op de campus, verstopt zich achter adblockers (de mogelijkheid om bepaalde elementen op een pagina te blokkeren, waaronder bijvoorbeeld advertenties) of schrijft zich uit bij LinkedIn om recruiters te mijden. De oplossing? Employer branding, streven naar een sterk werkgeversmerk.

Now, een nieuwe visie op employer branding

In alle opzichten is het een tijd waarin organisaties echt opnieuw goed moeten kijken naar hun positionering en aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Wat is ons verhaal als werkgever? Zijn we er klaar voor nieuwe generaties in de arbeidsmarkt te ontvangen? Hoe veroveren we de hoofden en harten van talent van nu? Generaties die geïnspireerd willen worden met meer betekenis, dynamiek, ontwikkeling, coaching, vrijheid en werken op authenticiteit en eigen kracht?

Dit alles vraagt om een nieuwe visie op employer branding, ook wel de enige lange termijn recruitment strategie genoemd.

Bron: PW Net

Uber ontvangt boete van AP na te laat melden datalek

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt Uber B.V. en Uber Technologies, Inc (UTI) een boete van 600.000 euro op voor het overtreden van de meldplicht datalekken. In 2016 vond een datalek bij het Uber-concern plaats waarbij onbevoegden toegang tot persoonsgegevens van klanten en chauffeurs kregen. Het Uber-concern krijgt de boete omdat zij de AP en betrokkenen niet binnen 72 uur na het ontdekken van het lek heeft geïnformeerd.

57 miljoen Uber-gebruikers getroffen

Wereldwijd werden ruim 57 miljoen Uber-gebruikers getroffen door dit datalek onder wie ongeveer 174.000 Nederlanders. Het ging om persoonsgegevens zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers van klanten en chauffeurs.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Werkgever stelt eisen naar beneden bij in zoektocht personeel

Het aandeel vacatures voor hbo’ers (9 procent) en wo’ers (6 procent) daalde juist. Opvallend, omdat Nederlanders steeds vaker hogeropgeleid zijn. In het afgelopen kwartaal werd er in meer dan de helft van de online vacatures gevraagd naar vakmensen met een diploma op mbo-niveau.

Het omslagpunt vond plaats in het derde kwartaal van 2015, blijkt uit de cijfers. Een belangrijke oorzaak voor deze ontwikkelingen is de huidige krapte op de arbeidsmarkt, vermoedt het onderzoeksbureau.

Rob Witjes, arbeidsmarktdeskundige bij het UWV, beaamt dat. ,,De krapte van nu dwingt werkgevers om bij het uitzetten van vacatures niet langer alleen naar diploma’s te kijken. Ze kunnen zich niet blindstaren op het papiertje en zijn steeds meer geneigd om breder te kijken en competenties mee te nemen. Dat is een pluspunt voor mensen met een mbo-diploma en een van de verklaringen waarom de vraag naar mbo’ers toeneemt.”

Meer vacatures

Het aantal vacatures voor mbo’ers neemt dus toe, maar als we het over absolute aantallen hebben, stijgt het aantal vacatures op elk niveau, zegt Witjes. Hogeropgeleiden hoeven zich dus geen zorgen te maken dat er geen banen meer vrijkomen die aansluiten bij het opleidingsniveau. ,,De economie trok pas eind 2014 weer langzaam aan”, legt Witjes uit. ,,Het grote aantal mbo’ers die hun baan kwijtraakten door hervormingen, bijvoorbeeld in de zorg, worden nu weer veel gevraagd. Dat betekent niet dat er minder behoefte is aan hogeropgeleiden, maar alleen dat het aandeel vacatures voor mbo’ers is toegenomen.”

Jobdigger zag de afgelopen jaren weinig verschuivingen in de meest gevraagde beroepen: vacatures voor chauffeurs, logistiek medewerkers, productiemedewerkers, monteurs, verkoopmedewerkers en verzorgenden, steevast in de top tien. Witjes: ,,Die mensen werden altijd al gevraagd, maar in aantallen kan je wel zeggen dat er nu méér gevraagd worden en er bijvoorbeeld minder monteurs thuis in de WW zitten.”

Bron: AD.nl

Deze beroepen springen om meer personeel

AMSTERDAM – Handen, handen en nog eens handen heeft de arbeidsmarkt nodig. Handen aan het bed, handen in de autogarage en handen in de badkamer, om er maar een paar te noemen.

Het UWV heeft een nieuw overzicht samengesteld van de beroepen waar de tekorten aan vakkrachten het allergrootst zijn. Bijna de hele top vijftien bestaat uit praktisch werk: de enige witteboordenberoepen zijn software- en applicatieontwikkelaars op plek zeven, en transportplanners op plek vijftien.

Verder bestaat er een groot tekort aan monteurs – monteurs van machines, van elektronica en van auto’s. De bouw heeft een tekort aan timmerlieden, afbouwers en loodgieters, in de transport is naast een gebrek aan planners ook een grote vraag naar vrachtwagenchauffeurs. Verder zijn er veel extra handen nodig in de industrie: naast machinemonteurs ook assemblagemedewerkers, metaalbewerkers en lassers.

De hele top vijftien staat hieronder.

personeelstekort

Bron: Telegraaf.nl

Politie krijgt boete wegens onvoldoende beschermen gegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zegt dat de politie niet goed genoeg controleert wie er toegang heeft tot bepaalde gegevens. Daarom moet de Nationale Politie 40.000 euro betalen.
De AP stelt dat onbevoegden niet zomaar bij bepaalde informatie kunnen komen. Daarom was de politie een dwangsom opgelegd met de eis om binnen zes maanden verbetering door te voeren in de beveiliging.

Het gaat om een systeem waarmee gegevens over inkomende en uitgaande personen goederen in het Schengengebied worden gecontroleerd. Daarbij moeten gebruikersactiviteiten vastgelegd geworden.

Niet alle medewerkers van de politie die toegang hebben, mogen oneindig veel gegevens inzien of gebruiken. Daarom moet de politie volgens de AP regelmatig en proactief controle uitvoeren op logbestanden.

Dat is volgens de AP niet gebeurd, daarom is de dwangsom van 40.000 euro ingevorderd.

‘Politiegegevens moeten gewoon goed beschermd zijn’
In 2015 onderzocht de AP hoe de Nationale Politie gegevens verwerkte. Daarbij werden vijf kwetsbaarheden gevonden. De AP legde een dwangsom op en gaf de politie een termijn van zes maanden om maatregelen te treffen.

De totale dwangsom kwam neer op 200.000 euro. De politie loste vier van de vijf maatregelen op binnen de termijn, daarom moet de politie een vijfde van het totaalbedrag betalen.

Voorzitter van de AP Aleid Wolfsen noemt het een “ernstige zaak” als de Nationale Politie niet regelmatig controleert op het gebruik van politite gegevens. “Politiegegevens moeten gewoon goed beschermd zijn. Punt. Geen discussie over mogelijk.”

De AP beoordeelt opnieuw of de politie voldoet aan de eisen voor controle. Als de beveiliging niet op niveau blijkt, kan de AP opnieuw een aanpassing afdwingen.

Bron: Nu.nl

Werkloosheid daalt niet meer

De werkloosheid blijft steken. Al zes maanden op rij daalt het aantal werklozen niet verder. Het CBS meldt dat er in augustus 353.000 geregistreerde werklozen waren, wat neerkomt op 3,9 procent van de beroepsbevolking. Dat is net zoveel als in begin 2009.

De werkloosheid daalt sinds februari 2014. Toen was de werkloosheid op z’n hoogst met bijna 700.000 werklozen, wat neerkomt op 7,9 procent van de beroepsbevolking. Door de aantrekkende economisch groei daalt het aantal werklozen in rap tempo. In tal van sectoren is er zelfs een schreeuwend tekort aan personeel.

Werkloosheid 2003-2018

Match

Het gelijkblijvende werkloosheidspercentage wijst erop dat in die groep van 353.000 mensen niet altijd meer de gezochte en juiste match zit. De uitstroom van werklozen is vrijwel even groot als de instroom van nieuwe werklozen, de mensen die hun baan verliezen of zich inschrijven als werkzoekend.

Toch is er wel steeds meer werk. Het aantal mensen tussen de 15 en 75 jaar met betaald werk neemt met gemiddeld 20.000 per maand toe. In augustus telde het CBS 8,8 miljoen werkenden.

Krapte

Aan de andere kant neemt de krapte op de arbeidsmarkt, meer vraag naar geschikt personeel dan mensen die willen en kunnen, nog steeds toe. Volgens het UWV is er in Nederland geen enkele regio meer waar de arbeidsmarkt ruim is. Twee jaar geleden was dat in de helft van Nederland nog wel het geval.

Krapte arbeidsmarkt

Naast de krapte in de techniek en ict is er in steeds meer richtingen schaarste. Vooral vakmensen worden gezocht, zoals hoveniers, glazenwassers, vrachtwagenchauffeurs, verzorgenden en restaurantkoks. In de techniek is er op alle niveaus een tekort aan personeel.

Daarnaast zijn er nog bijna 3,8 miljoen mensen die om uiteenlopende redenen niet werken of meer werk zouden willen. Die tellen niet mee met de officiële werkloosheidscijfers.

Het aantal WW-uitkeringen is licht gedaald en bedraagt nu 278.000.

Bron: Nos.nl